محیط کشت ستریماید آگار مرک آلمان 105248

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت ستریماید آگار مرک آلمان 105248

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  250
200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...