محیط کشت تی بی جی براث مرک آلمان 105178

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت تی بی جی براث مرک آلمان 105178

محصولات مشابه

حداقل سفارش  250
700,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  250
300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...