محیط کشت تیوگلیکولات براث مرک آلمان 108190

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت تیوگلیکولات براث مرک آلمان 108190

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
263,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
500,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
100,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  50
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,450,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
400,000 - 500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...