محیط کشت بی پی ال اس آگار مرک آلمان 107232

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش محیط کشت بی پی ال اس آگار مرک آلمان 107232

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
300,000 - 350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...