محیط کشت برلیانت گرین بایل براث کاندا هیسپان

Brilliant Green Bile Broth 2% 100gr

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

محیط کشت BRILLIANT GREEN BILE BROTH ایبرسکوکاربرد:شناسایی، غنی سازی انتخابی و شمارش E.coli و سایر کلیفرم ها در آب، پساب، شیر، لبنیات مواد غذایی، با استفاده از روش MPN

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 20,000,000 تومان
فیدار شیمی جم
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 55,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 56,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
375,000,000 - 440,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...