محیط کشت ای ام بی آگار مرک کد101347-EMB agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت میکروبی ای ام بی آگار مرک با کد101347 for the detection and isolation of pathogenic Enterobacteriaceae

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
196,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
151,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
174,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
60,000 - 68,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 بسته
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
162,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
111,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
156,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
138,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  50 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  250 بسته
44 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...