محیط کشت ام اندو آگار مرک آلمان 111277 m-endo agar merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

for microbiology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
1,500,000 - 1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
3,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...