محیط کشت ام ار وی پی براث متیل رد مرک آلمان 105712

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش محیط کشت ام ار وی پی براث متیل رد مرک آلمان 105712

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
187,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
500,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
45,000 - 60,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
290,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,650,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...