محیط کشت ام آر اس براث کاندا هیسپان پرونادیسا

MRS Broth 500gr

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

MRS آگار توسط محققان deMan ، Rogosa و Sharpe به عنوان یک محیط کشت غیر انتخابی جایگزین برای کشت لاکتوباسیلهای پرمصرف توسعه یافت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 7,800,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
395,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
54,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
430,000,000 - 1,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 36,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
دانش افزار نفیس ایلیا
حداقل سفارش  1 عدد
27,000,000 - 65,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 - 68,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...