محیط کشت ام آر اس آگار مرک آلمان 110660 MRS AGAR MERCK

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Lactobacillus agar acc. to DE MAN, ROGOSA and SHARPE for microbiology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
108,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,300,000 - 1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
33,200 - 34,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
650,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
197,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...