محیط کشت اس پی اس آگار مرک آلمان 110235 SPS AGAR MERCK

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش محیط کشت اس پی اس آگار مرک آلمان 110235

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
23,575 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
213,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...