محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک 3 لیتری

Sepatatek hand sanitizer

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   105,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک حجم 3 لیتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
28,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
75,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
60,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
68,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
26,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
73,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
24,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
74,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5 عدد
125,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  18 عدد
27,500 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
5,100 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  16 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
16,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
11,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
28,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
19,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...