محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک 3 لیتری

Sepatatek hand sanitizer

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   110,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک حجم 3 لیتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
77,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
65,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
275,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  70 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
640,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  5 عدد
1,150,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
650,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
322,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
520,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
670,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
30,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
12,500 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
2,600 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...