محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک 3 لیتری

Sepatatek hand sanitizer

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   115,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک حجم 3 لیتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 90,000 تومان
دارو درمان سلفچگان
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  70 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
720,000 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زرستان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 - 135,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250 - 350 تومان


در حال ارسال اطلاعات...