محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک 3 لیتری

Sepatatek hand sanitizer

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   110,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک حجم 3 لیتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زرستان
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  1 عدد
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
114,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  70 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
تجهیز طب سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 عدد
4,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
216,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
16,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
16,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
19,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...