محلول ترایزول ls

Ribox ll

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محلول ترایزول Ribox ls total محصول کمپانی genal در حجم های 10 و 100 سی سی مخصوص استخراج rna از پلاسما


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
700,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...