محلول استاندارد پتاسیم 170230 مرک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش محلول استاندارد پتاسیم و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
139,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
157,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 سی سی
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
100,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 سی سی
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
136,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 سی سی
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 سی سی
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
196,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
450 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...