محافظ ستون- 80 سانتی متر -مدل NG-08

Corner Guard 80

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   68,000 - 85,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای شرکت ایمن ترافیک ایرانیان محافظت کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,050,000 - 2,900,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
75,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
230,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 270,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 - 185,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 - 510,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
75,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,300,000 - 1,850,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 600,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
345,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
235,000 - 385,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  24 قطعه
15,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
980,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  25 قطعه
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  4 قطعه
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 65,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...