محافظ ستون مدل 90 سانتی متر

Corner Guard 90

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   45,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای شرکت ایمن ترافیک ایرانیان محافظت کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
270,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 1,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
45,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
45,000 - 47,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 1,200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
45,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 470,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
50,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  4 قطعه
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
47,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 170,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...