محافظ ستون ضربه گیر لاستیکی ترافیکی

Corner Guard ST-B201

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   65,000 - 95,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
محافظ ستون ضربه گیر لاستیکی ترافیکی ،محافظ ستون از ماده ارتجاعی محکمی ساخته شده که پایداری بالایی در برابر شرایط محیطی و همچنین ضربه دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 قطعه
45,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
65,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 - 820,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  24 قطعه
12,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 140,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...