مجسمه بالرین مجموعه 6 عددی

Ballet Dancer Statue

دسته بندی محصول:  صنایع دستی فلزی

قیمت:   300,000 - 600,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
این مجموعه از شش عدد مجسمه بالرین تشکیل شده است. هر مجسمه دارای ارتفاع 13 سانتی متر است. وزن کل مجموعه جمعا حدود 900 گرم است. این مجموعه دارای جعبه چوبی بوده تا امکان هدیه دادان محیا باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مجسمه سازی روشنی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
50,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,900,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,750,000 - 1,950,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,600,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...