متیل استات (صنعت رنگ)

c3h6o2) Methyl acetate)

دسته بندی محصول:  استر و مشتقات

قیمت:   8,000 - 11,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
متیل استات مورد استفاده در صنعت رنگ

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,400 - 11,400 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
6,300 - 7,300 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
4,500 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
62,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
35,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
2,500 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
23,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
20,000 - 24,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
32,000 - 35,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...