متیل مگنزیوم برومید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

متیل مگنزیوم برومید این محصول با سری کد 189898و مقدار 100ml در شرکت سیگما آلدریچ تولید شده و توسط شرکت منا تجهیز آریا بفروش میرسد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
116,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
108,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
198,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,020,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
138,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...