متیل جاسمونات sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

متیل جاسمونات با cas: 39924-52-2 محصول کمپانی سیگما آلدریچ از واردات جدید شرکت مینا تجهیز آریا می باشد. Linear Formula: (O=)C5H6(CH2CH=CHC2H5)CH2CO2CH3 Molecular Weight: 224.30


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 سی سی
250,000 - 450,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 سی سی
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
145,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
185,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
102,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
40,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 سی سی
166,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
103,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
139,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...