متوقف کننده خودرو 60 سانتیمتری کد ST-B60

car stopper ST-B60

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

توقف تولید و فروش

با نصب این قطعه در هر واحد پارکینگ محدودیت خودرو برای حرکت تعیین می شود و از برخورد خودرو با دیوار و یا موانع دیگر جلوگیری می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 340,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 450,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 450,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
85,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 185,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 900,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 - 18,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
680,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...