متوقف کننده خودرو 60 سانتیمتری کد ST-B60

car stopper ST-B60

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   130,000 - 150,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
با نصب این قطعه در هر واحد پارکینگ محدودیت خودرو برای حرکت تعیین می شود و از برخورد خودرو با دیوار و یا موانع دیگر جلوگیری می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
1,050,000 - 2,900,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 عدد
240,000 - 310,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 عدد
60 - 210 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
65,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 185,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
180,000 - 210,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...