مایع سفید کننده وایتکس 4000 گرم

Whitex Bleaching Liquid 4000 g

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   31,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مایع سفید کننده وایتکس 4000 گرم برای تمیزکنندگی و ضدعفونی کرده سطوح و ملحفه برای مصارف بیمارستانی و خانگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
29,550 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
42,100 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
33,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
13,200 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
27,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
26,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
24,780 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
43,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
21,750 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
106,940 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
45,700 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
33,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
15,621 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
49,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
76,420 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
28,100 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
9,206 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
19,160 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
67,800 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش  18 عدد
27,500 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
5,100 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
2,600 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
حداقل سفارش  16 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...