مایع سفید کننده وایتکس 4000 گرم

Whitex Bleaching Liquid 4000 g

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   31,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مایع سفید کننده وایتکس 4000 گرم برای تمیزکنندگی و ضدعفونی کرده سطوح و ملحفه برای مصارف بیمارستانی و خانگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 عدد
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  12 عدد
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
61,352 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 عدد
89,436 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 عدد
14,200 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
254,200 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 عدد
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 عدد
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 عدد
164,776 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 100,000,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 عدد
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
116,544 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 عدد
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
301,000 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 عدد
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 عدد
35,000 تومان
آریان کهن


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
4,900 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
216,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
16,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
19,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 - 135,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...