ماژول زیمنس (LOGO) ماژولار باصفحه32*4

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

Siemens LOGO! یک کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)ماژولار برای برنامه های صنعتی و خدماتی است این ماژول دارای صفحه نمایش 32*4 کارکتر ومجموعه ای از دکمه ها برای دسترسی به تنظیمات می باشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
2,300,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
1,850,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
1,930,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
2,650,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
2,950,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
2,250,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
630,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
9,700,000 - 10,800,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...