ماژول روشنایی خانه هوشمند تک پل مجهز به Zwave

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کنترلی

توقف تولید و فروش

ماژول روشنایی خانه هوشمند تک پل مجهز به Zwave ساخت اروپا کنترل شونده از طریق تلفن همراه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
2,750,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
34,500,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 12,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
295,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوژن صنعت جهان
حداقل سفارش  1
340,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
2,250,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...