مانیسمان جوشی و درزدار 1 اینچی

Welded and sealed mannequins

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

قیمت:   55,000 - 600,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اتصالات جوشی از دو بخش تشکیل شده است: اتصالات درزدار و اتصالات بدون درز، تفاوت در فرآیند تولید آن هاست اتصالات جوشی مانیسمان به طور کلی در صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز، آب کاربرد دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
17,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
410 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
360,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
22,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
410 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
810 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
17,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
650 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 6,800,000 تومان
پایپ نیک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...