مانیتول سالت فنول رد آگار مرک کد 105404-Mannitol salt phenol-red agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت میکروبی مانیتول سالت فنول رد آگار مرک با کد 105404 for microbiology (According harm. EP/USP/JP)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,800,000 - 2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
156,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
44 تومان


در حال ارسال اطلاعات...