مانیتول سالت فنول رد آگار مرک کد 105404-Mannitol salt phenol-red agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت میکروبی مانیتول سالت فنول رد آگار مرک با کد 105404 for microbiology (According harm. EP/USP/JP)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
183,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
167,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
117,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
182,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
174,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  50 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  250 بسته
44 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...