ماشین تراش مدل TC-20

TC-20

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   1,311,370,934 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ماشین تراش مدل TC-20 ،دستگاه ماشین تراش TC-20ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریزماشین TC20HSویژگی های ماشین تراش TC 20 - HS :بستر اصلی ماشین های تراش سری TC، از بهترین مواد چدنی و با بهره گیر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
460,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
283,595,982 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
232,909,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
462,073,127 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
601,623,647 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,806,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
391,116,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
256,177,359 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
322,352,676 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
214,379,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
260,159,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,747,640,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,911,848,446 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,806,852 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
260,159,674 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...