ماده nisin n5764 1gr sigma

Nisin sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده nisin n5764 1gr sigma نسین بعنوان یک پپتید با 34 اسید آمینه، سنتز شده بوسیله لاکتوکوکوس لاکتیس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  330 عدد
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
229,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
660,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
1,100,000 - 1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...