ماده ضد رسوب DM

Fars Bokharan Anti Corrosion Chemical DM

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده ضد رسوب DMمواد ضد رسوب دیگ بخار جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در بدنه دیگدارای تاییدیه های کیفیت از سازمانهای معتبر کشور از جمله انستیتوپاستور، دانشگاه تهران، نساجی قائمشهر و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
500,000 - 680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...