ماده ضد رسوب DM

Fars Bokharan Anti Corrosion Chemical DM

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده ضد رسوب DMمواد ضد رسوب دیگ بخار جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در بدنه دیگدارای تاییدیه های کیفیت از سازمانهای معتبر کشور از جمله انستیتوپاستور، دانشگاه تهران، نساجی قائمشهر و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
146,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
115,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
86,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
204,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,196,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...