ماده ضد رسوب دیگ بخار FB-100) DM)

FarsBokharan Anti Corrosion Chemical Model FB-100

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده شیمیایی رسوب زدا دیگ بخار مدل FB-100،مواد ضد رسوب دیگ بخار جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در بدنه دیگدارای تاییدیه های کیفیت از سازمان ها ی معتبر کشور ( دانشگاه تهران و ... )

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
105,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
129,550 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,141,700 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,746,700 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11,210,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,660,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,859,400 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,865,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,530,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,764,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...