ماده آزمایشگاهی شیمیایی فلوروبنزالدهید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 2-فلوروبنزالدهید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
130,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
12,500 - 15,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
145,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
149,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
124,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
182,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
155,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
151,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...