لیزر کیو سوئیچ هلیوس پوست

دسته بندی محصول:  دستگاه لیزر زیبایی

توقف تولید و فروش

(Q switch laser)لیزر کیوسوییچ پاک کردن خالکوبی،تاتو بدن وابرو،ازبین بردن ککومک،خال مادرزادی،رفع جوشهای زنده وجای جوش،رفع جای سوختگی،ترممیم پوست های مرده وجوانسازی با دستگاه لیزر کیوسوییچ


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
900,000,000 - 990,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
750,000,000 - 900,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
750,000,000 - 1,600,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
360,000,000 - 400,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
800,000,000 - 850,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
850,000,000 - 950,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1 نفر
950,000,000 - 1,000,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 نفر
1,000,000,000 - 1,100,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
1,100,000,000 - 1,400,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
350,000,000 - 400,000,000 تومان
سیتیکو اسکن ایران
حداقل سفارش  1 نفر
1,300,000,000 - 1,500,000,000 تومان
نوآوری پزشکی آرتیمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...