لیبل کاغذی رولی

Papre Lable

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

جنس آن از کاغذ بوده و در اندازه و رنگ های متنوعی موجود می باشد.از لیبل کاغذی برای سطوح خشک و بسته بندی استفاده می گردد.برچسب کاغذی متداول ترین و ارزان ترین لیبل موجود در صنعت بارکدینگ می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
5,800 - 59,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
38,500 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
55,800 - 60,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
47,400 - 48,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
55,000 - 58,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
120,000 تومان
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 رول
68,700 - 69,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
73,000 - 74,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
30,000 - 32,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 رول
3,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 رول
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
35,300 - 36,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
70,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
61,000 - 63,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
43,200 - 46,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
47,000 - 49,000 تومان
سهند افزار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
2,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
145,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
11,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
24,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
10,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...