لیبل کاغذی رولی و چاپی label paper

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

لیبل کاغذی رولی و چاپی (paper label) انواع برچسب کاغذی بصورت رول جهت چاپ بارکد و یا برچسب مشخصات محصول شما،با کیفیت و چسب عالی در سایزهای گوناگون و رنگ های متنوع ارائه شرکت داتیس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
55,000 - 56,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
76,000 - 77,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
83,000 - 84,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
74,000 - 75,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
38,000 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
68,000 - 69,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
74,000 - 75,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 رول
4,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 رول
38,000 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
102,000 - 105,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
34,000 - 35,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
53,000 - 54,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
79,000 - 81,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
53,000 - 54,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
25,000 - 400,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
47,000 - 48,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
49,000 - 50,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
65,000 - 66,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
66,000 - 67,000 تومان
سهند افزار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...