لیبل متال Metal مقاوم در برابر گرما و رطوبت

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

لیبل متال Metal مقاوم در برابر گرما و رطوبت میباشند و با چسبندگی بالا به ویژه در صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
30,000 - 32,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
67,300 - 68,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
55,800 - 60,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
61,000 - 63,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
29,000 - 30,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
43,200 - 46,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 بسته
3,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 بسته
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
33,000 - 34,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
47,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
38,500 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
35,300 - 36,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
18,000 - 320,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
47,400 - 48,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
71,000 - 74,000 تومان
سهند افزار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
790,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
3,700 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
990,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...