لیبل متال Metal مقاوم در برابر گرما و رطوبت

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

لیبل متال Metal مقاوم در برابر گرما و رطوبت میباشند و با چسبندگی بالا به ویژه در صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
61,000 - 62,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
81,000 - 82,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
76,000 - 77,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
55,000 - 56,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
66,000 - 67,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
74,000 - 75,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
34,000 - 35,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
74,000 - 75,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
74,000 - 75,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
68,000 - 69,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
38,000 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
83,000 - 84,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
66,000 - 67,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
79,000 - 81,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
53,000 - 54,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
65,000 - 66,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
102,000 - 105,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 بسته
4,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 بسته
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 بسته
47,000 - 48,000 تومان
سهند افزار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
790,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...