لیبل شیشه ای-شفاف

Transparent

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

لیبل های Transparent، به طور کامل نامرئی و بی رنگ هستند. نوشته ها و طرح های چاپ شده بر روی این لیبل ها به گونه ای به نظر می رسد که گویی مستقیماً بر روی محصول چاپ شده اند. این لیبل های با کیفیت و عمدت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  2000 رول
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 رول
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
67,300 - 68,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
90,000 - 95,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
60,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
68,700 - 69,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
5,800 - 59,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
38,500 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
29,000 - 30,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 رول
3,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 رول
55,800 - 60,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
70,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
43,200 - 46,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
47,400 - 48,000 تومان
سهند افزار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
2,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
145,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
11,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
24,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
10,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...