لیبل بارکد کاغذی/barcode

barcode lable

دسته بندی محصول:  برچسب بسته بندی

توقف تولید و فروش

لیبل بارکد نوعی نمایش تصویری اطلاعات بر روی سطوح است که اطلاعات آن را می توان توسط ماشین بازخوانی کرد.اطلاعات یا بارکد های چاپ شده بر روی این لیبل ها حتی در شرایط محیطی نامناسب خوانا و قابل اسکن هستند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
73,000 - 74,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1000 رول
3,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 رول
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
5,800 - 59,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
72,000 - 73,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
55,000 - 58,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
68,700 - 69,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
38,500 - 39,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
90,000 - 95,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
30,000 - 32,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
48,000 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
47,800 - 49,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
71,000 - 74,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
67,300 - 68,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
43,200 - 46,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
59,000 - 61,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
35,300 - 36,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
18,000 - 320,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  1 رول
42,000 - 43,000 تومان
سهند افزار
حداقل سفارش  2000 رول
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
2,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
145,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
11,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
24,000 تومان
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
10,000 تومان
حداقل سفارش  100 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 رول
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...