لوله گالوانیزه

دسته بندی محصول:  لوله فولادی

توقف تولید و فروش

از این محصول اکثرا" برای انتقال سیالات استفاده میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
84,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
340,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
650,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
248,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
110,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
910,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
680,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
113,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
550,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
840,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...