لوله گالوانیزه

دسته بندی محصول:  لوله فولادی

توقف تولید و فروش

از این محصول اکثرا" برای انتقال سیالات استفاده میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 10,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
130,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,100,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,180,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه پویاب (نمایندگی رسمی شرکت میراب)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
279,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...