لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر

دسته بندی محصول:  لوله های پلاستیکی

توقف تولید و فروش

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
92,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
288,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  10
1,299,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
104,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
565,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
81,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
314,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
609,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  10
250,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
759,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
560,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  10
3,000,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
69,900 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
483,600 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
1,430,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...