لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر

دسته بندی محصول:  لوله های پلاستیکی

توقف تولید و فروش

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر جهت مصارف آبرسانی کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
282,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
609,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
1,040,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
92,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
560,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
161,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
180,900 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
288,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
104,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
283,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
69,900 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  10
510,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
314,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  10
820,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
92,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...