لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 40

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 40 ، قطعات و اتصالات لوله کشی ارائه شده فولاد صنعت صانعی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
80,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 متر
81,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
190,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
810 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
450,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
160 - 1,700 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
105,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
15,000 - 6,800,000 تومان
پایپ نیک
حداقل سفارش  1 متر
63,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
810 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
360,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
3,000 - 551,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
110,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...