لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 ، لوله مانیسمان ارائه شده فولاد صنعت صانعی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
190,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
21,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
600 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
51,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 4,000,000 تومان
پایپ نیک
حداقل سفارش  1 متر
23,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
1,400 - 320,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
400 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
600 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
12,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
330,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
48,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
610 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
80,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
800 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
7,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
9,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...