لوله سیاه و سفید 1 ایچ 1 میلیمتری

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

لوله سیاه و سفید 1 ایچ 1 میلیمتری ، ارائه شده فولاد صنعت صانعی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
22,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
3,100 - 551,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
410 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
510 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
360,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
230,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
610 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
40,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
800 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
800 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
32,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 4,000,000 تومان
پایپ نیک
حداقل سفارش  1 متر
17,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...