لوله استنلس استیل درز دار (welded stainless steel)

دسته بندی محصول:  قطعات هیدرولیک

توقف تولید و فروش

شرکت کهربا گستر وارد کننده انواع لوله های فولادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
25,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
2,200,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
7,500,000 - 8,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
9,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
14,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
30,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
350,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...