لامپ جوش پلاستیک همراه با سوکت

دسته بندی محصول:  سایر لوازم و تجهیزات الکترونیکی

توقف تولید و فروش

انواع لامپهای جوش پلاستیک وسوکت لامپ وخازن مقاومتهای دستگاه جوش پلاستیک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
11,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 22,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
270,000 - 1,470,000 تومان
کوشیاران کار و اندیشه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کانون الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فرآیند نیرو پرداز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  10
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 25,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...