قوطی گالن با قطر 165 میلیمتر

دسته بندی محصول:  قوطی

توقف تولید و فروش

قوطی فلزی گالن با قطر 165 میلیمتر در صنایع چاپ و قوطی سازی تکتین فلز نمونه با ارتفاع مختلف ارایه میگردد. این قوطی مورد مصرف در صنایع رنگ و چسب و روغن موتور میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 عدد
6,000 - 14,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  5000 عدد
2,500 - 6,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  2000 عدد
3,000 - 5,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  100 عدد
37,000 - 46,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 11,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 4,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
4,000 - 6,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
5,500 - 12,000 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1000 عدد
5,000 - 6,500 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 100,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  30000 عدد
5,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
11,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
12,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
10,000 - 13,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 8,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...