قوطی کیلویی با قطر 108 میلیمتر

دسته بندی محصول:  قوطی

توقف تولید و فروش

قوطی فلزی کیلویی (کوارت) با قطر 108 میلیمتر در صنایع چاپ و قوطی سازی تکتین فلز نمونه با ارتفاع مختلف ارایه میگردد. این قوطی مورد مصرف در صنایع رنگ و چسب و سایر مصارف شیمیایی میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 - 14,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 6,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 18,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
35,000 - 45,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 3,500 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
10,000 - 13,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  500 عدد
10,000 - 13,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 5,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 100,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 9,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 14,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
5,000 - 6,500 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  5000 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
پارس قوطی آذران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...