قوطی کوارت رنگ و مواد شیمیایی

دسته بندی محصول:  قوطی

قیمت:   5,000 - 6,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
قوطی کوارت برای مصارف رنگ اتومبیل و ساختمان کاربرد دارد.به 2صورت دوبله و ساده میباشد.قوطی دوبله بدلیل رینگ و درب دوبله برای رنگ ماشین استفاده میشود.و قوطی ساده برای رنگ ساختمان استفاده میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  30000 عدد
5,000 - 10,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
12,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 5,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 8,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 11,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 9,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 11,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 18,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
11,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 18,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 13,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 100,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 9,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 8,000 تومان
پارس قوطی آذران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 عدد
4,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  1000 عدد
5,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1000 عدد
5,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  2000 عدد
4,000 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  1000 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 7,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...