قلع II کلراید دی هیدرات 107815 مرک

Tin(II) chloride dihydrate 107815 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   134,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
قلع II کلراید دی هیدرات 107815 مرک Tin(II) chloride dihydrate 107815 Merc k


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
650 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
1,200,000 - 1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
190 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
590,000 - 700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,300,000 - 1,800,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  2
800,000 - 850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
190,000 تومان
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
حداقل سفارش  1
193,500 تومان
حداقل سفارش  1
183,500 تومان
حداقل سفارش  1
179,500 تومان
حداقل سفارش  1
171,000 تومان
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
حداقل سفارش  1
103,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
حداقل سفارش  1
144,000 تومان
حداقل سفارش  1
106,000 تومان
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
حداقل سفارش  1
138,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
حداقل سفارش  1
183,000 تومان
حداقل سفارش  1
141,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...